Rullerende prognose

Optimaliser dine prognoser basert på dagens virkelighet

Bruk av rullerende prognoser sikrer at din virksomhet til enhver tid kan vise forventede resultater, i lys av endringer som oppstår i markedet eller andre økonomiske forhold. I motsetning til tradisjonell økonomistyring, hvor budsjettet står sentralt – vil rullerende prognoser raskt kunne endres i forhold til  de planer og aktiviteter som foreligger. 

Et budsjett står statisk for en satt tidsramme, basert på historiske data. Forventet fremtidig resultat «krympes» etter hvert som tiden går fremover. Budsjettet blir dermed rigid og kan raskt bli utdatert.

Dersom salg av et produkt skulle øke betydelig i forhold til budsjett, vil ikke dette reflekteres før etter den satte tidsrammen for budsjettet er utløpt. Med rullerende prognoser vil omsetningsøkningen kunne hensyntas, og den satte tidsrammen «ruller» fremover fra hver periodeslutt. 

Forutsetningen for en god prognosemodell er forståelse av selskapets verdidrivere, noe som gir innsikt i hvilke parametere som er avgjørende for å utvikle virksomheten.

Fordeler med rullerende prognoser:

  • Mindre tidsbruk på budsjettprosesser
  • Mer treffsikre prognoser
  • Setter søkelys på verdidrivere
  • Identifiserer selskapets mål 
  • Mer dynamisk styring 

 

La oss strekke oss for å stadig bli bedre

 

Rapporteringsverktøy

Med våre løsninger samler vi dine data ett sted med plattformen Uniifire.