Planlegging

Identifiser kriteriene som faktisk driver tallene dine opp og ned

Driverbasert planlegging innebærer å lage budsjetter og prognoser basert på driverne bak sluttresultatet. Dette tar planlegging utover det enkle resultatregnskapet , og fokuserer på å identifisere kriteriene som faktisk driver tallene dine opp og ned. Med andre ord, de reelle underliggende driverne for suksess. Enten det er antall enheter, mål, mengder, frekvens.

Som et eksempel:
Antall produserte enheter multiplisert med x pris = inntekt eller antall kundebesøk, multiplisert med x konverteringsfrekvens og x kontraktssum = inntekt.

Når et utvalg av drivere er etablert, kan vi lage modeller som lar deg teste hvordan de vil bli påvirket av forskjellige variabler. På denne måten kan du effektivt modellere «hva hvis» -scenarioer, simulere forskjellige versjoner av fremtiden, og samtidig være i stand til å måle resultatene dine med langt større nøyaktighet mot planen.

Viktige bruksområder:

  • Fokuser på ressursene for å skape lønnsomhet
  • Identifiserer de nøyaktige årsakene til at du ikke når mål
  • Engasjerer avdelingsledere i å forbedre ytelsen
  • Planlegg raskt for endring ved å kjøre scenarioer

 

La oss finne ut hva som ligger bak resultatene.

Rapporteringsverktøy

Med våre løsninger samler vi dine data ett sted med plattformen Uniifire.