Budsjettering

Vi samler dataen din på ett sted

Vi forenkler budsjetterings-, planleggings- og prognoseprosessene dine ved å samle dem på ett sted. På den måten kan alle brukerne legge inn budsjettallene sine i samme versjon via en web-plattform, i stedet for at det flyter store mengder med forskjellige regneark rundt om i organisasjonen.

Dette sparer tid ved sammenstillingen av avdelingsbudsjettene på slutten av prosessen, og betyr også at CFO-en kan spore, overvåke og styre hele prosessen mye mer effektivt ved å bruke arbeidsflytkontroller til å åpne, lukke og godkjenne forskjellige bidrag.

Endringer vises umiddelbart, det blir derfor ingen overraskelser fordi CFO umiddelbart kan se hvordan budsjettet som en helhet utvikler seg. Hele prosessen blir ganske enkelt mye mer effektiv, og det blir mindre «frem og tilbake» mellom de ulike partene i budsjettprosessen.

Viktige bruksområder: 

  • Rask identifisering av muligheter og risiko
  • Analyser basert på «Hva hvis»-scenarioer
  • Muligheten til å reagere raskt dersom man må omplassere ressurser for å nå mål

Vi hjelper deg med å se fremover!

Rapporteringsverktøy

Med våre løsninger samler vi dine data ett sted med plattformen Uniifire.