Analyse

Filtrer og fordel store datamengder

Med analyse kan du dele opp, filtrere og foredle store datamengder, og opprette svært spesifikke og detaljerte rapporter med analyser basert på parametere som du velger selv.

Dette gjør det mulig for brukerne å hente ut informasjonen som er mest relevant for dem, fra de ulike datakildene og tabellene. Analytiske rapporter skiller seg fra strukturerte rapporter, fordi det er sluttbrukeren i analysemodulen som velger hva som vises. Rapportene opprettes ad-hoc og er ment for intern bruk, selv om det er fullt mulig å lagre og dele disse visningene med andre.​

Viktige bruksområder: 

  • Adhoc-rapportering
  • Brukerdrevne parametere
  • Kutt i store volumer
  • Avstemning av resultat

La oss knuse tall sammen!

Rapporteringsverktøy

Med våre løsninger samler vi dine data ett sted med plattformen Uniifire.