Vi tilbyr automatiserte rapporter tilpasset dine behov

Våre tjenester

Våre tjenester

Vi leverer og setter opp systemene, teknologien, integrasjonene og applikasjonene du trenger for effektiv rapportering / budsjettering / planlegging / analyse. Vi velger de riktige verktøyene for jobben, implementerer dem og lærer deg hvordan du bruker dem. Vi støtter videre i prosessen deg etter behov.

Få overblikk over drift og aktiviteter i sanntid

Med en enkel webbasert plattform får du tilgang til rapporter som gir deg overblikk over drift og aktiviteter i sanntid.

Plattformen sitter på toppen av regnskapet ditt og andre driftssystemer, og gir deg rask tilgang til tall og statistikk. Rapportene vises i et moderne visuelt dashboard og gir strukturerte rapporter med funksjoner for blant annet scenarioplanlegging.  

Som regnskapsfører eller økonom kan du ikke konkurrere med maskinene, men du kan jobbe på lag med dem.

Tid er vår eneste ikke-fornybare ressurs, vi kan ikke kjøpe den eller lagre den. Tenk på hvilken forskjell du kan gjøre når du plutselig har ekstra tid i hverdagen?

Jeg vil bli kontaktet!

Jeg ønsker å vite mer om integrasjoner og ønsker å bli kontaktet.

Rapportering

Med en enkel webbasert plattform får du tilgang til rapporter som gir deg overblikk over drift og aktiviteter i sanntid.

Grafikk
Budsjettering

Vi forenkler budsjetterings- og prognose-arbeidet ditt ved å samle dem på ett sted. Gjennom vår webbaserte plattform har brukerene tilgang til å legge inn sine tall i en og samme versjon, som sparer organisasjonen for tid. I tillegg kan CFO enkelt kontrollere logg og godkjenne alle bidrag.

Dekorativt
Dashboard

Våre dashboard gjør deg rustet til å analysere trender i nåtid. Vi kombinerer økonomiske resultater og ikke-økonomiske drivere som gir deg forståelse for hvorfor tallene dine går opp og ned.

Analyse

Med analyse kan du dele opp, filtrere og fordele store datamengder og opprette svært spesifikke og detaljerte rapporter med analyser basert på parametere som du velger selv.

dekorativt
Prognose

Bruk av rullerende prognoser sikrer at din virksomhet til enhver tid kan vise forventede resultater, i lys av endringer som oppstår i markedet eller andre økonomiske forhold.

Planlegging

Med driverbasert planlegging kan du identifisere kriteriene som får tallene til å gå opp og ned.

 

Med våre løsninger samler vi dine data ett sted med plattformen Uniifire®.

Rapporteringsverktøy