DSD AS

Mantle har en sterk kompetanse innen OneStop-rapportering. De har bygget en konsolideringsløsning som reduserer antall timer vi trenger å jobbe med tallene manuelt. Dette frigjør tid for oss å konsentrere oss om strategisk og fremover fokusert arbeid.

DSD AS