Hva kan regnskapsførere bruke Power BI til?

Velkommen til bloggen vår! Vi produserer jevnlige artikler med fokus på forretningsutvikling, forretningsverdi, beslutningstaking og ytelsesbasert styring – med andre ord; alt som bidrar til vekst for din organisasjon!

Hva kan regnskapsførere bruke Power BI til?

Hva er Power BI?

Power BI er en brukervennlig business intelligence / dashboard-verktøy som gjør det enkelt å visualisere og dele informasjon. Regnskapsførere kan bruke Power BI til å analysere data fra en eller flere datakilder for å få en 360 -graders oversikt over virksomheten.

Når datamodellene og dashboardene er satt opp, kan alt oppdateres umiddelbart. Denne raske oppdateringen er essensiell når regnskapsførere ofte bruker mye tid på manuelt å forberede informasjon – i stedet for å foreta verdiskapende analyser. Det er utrolig tidsbesparende når rapporteringsprosessen automatiseres. Jeg kan si dette fra egen erfaring, ettersom jeg er regnskapsfører – og har tilbragt sene kvelder og helger dypt nede i manuell rapportering og prognoser!

 

Skjult kostnad for manuelt arbeid?

Alt dette manuelle arbeidet har en skjult kostnad i selskaper som ennå ikke er digitale. Når regnskapsførere sitter bak kulissene og skyver tall rundt i Excel for å presentere virksomheten med oppdaterte rapporter og prognoser, ser det ut til at alt er bra.

Men tro meg, jeg har vært der, informasjon som hentes manuelt fra flere kilder er enormt tidkrevende og full av risiko for feil. Og det koster!

 

 

Å lage manuelle rapporter kan være morsomt (en gang!)

Den skjulte økonomiske kostnaden kombinert med frustrasjonen over å måtte vedlikeholde manuelle rapporter. For å være ærlig kan det faktisk være ganske morsomt å sette opp rapportpakker i Excel ettersom du får følelsen av å bygge noe og være litt kreativ. Det kan også være morsomt å kjøre rapportene et par ganger, men når man kommer til den tredje eller fjerde syklusen og innser at noen av logikk- eller rapporteringskravene har endret seg og Excel-modellen begynner å streike – da slutter den å være morsom, og blir i stedet en stressfaktor og tidstyv.

 

 

Et prosjekt du skulle ønske du aldri hadde startet på?

 

 

Pålitelige tall ved periodeslutt

Power BI leser direkte fra datakilden(e) slik at man kan være sikker på at tallene er riktige. Det er alltid lurt å kontrollere, og hvis det noe som ikke gir mening, skyldes det vanligvis følgende scenarier;

  1. En transaksjon er feilbooket i kildesystemet (må rydde opp prosedyrer)
  2. Det er noe i logikken i rapporten som må oppdateres (modellen må poleres)

 

Periodeslutt blir enklere når alle relevante data trekkes inn i gode, pålitelige rapporter og oppdateres med ett tastetrykk.

 

Versjonskontroll

Det fine er at de typiske menneskelige feilene unngås når informasjon hentes opp i Power BI -rapporter. Ingenting blir glemt eller slettet ved feiltakelse, formler brytes ikke og det er ingen sikkerhetsrisiko å sende manuelle rapporter rundt på e -post. Det er heller ingen forvirring om hvilken versjon som er den sist gjeldende («Hvem i all verden har det siste regnearket?»).

Med Power BI ser alle på den samme oppdaterte versjonen og kan dykke inn i dataene samtidig.

 

Slik bruker du Power BI

De fleste tunge tak når det gjelder å designe rapporter kan gjøres i Power BI-dashboardet, som kan lastes ned gratis. Når rapportene er bygget, kan de lastes opp i skyen for deling enten til Power BI -tjenesten (powerbi.com) eller til plattformen Uniifire.no

Uniifire har Power BI innebygd og har blitt satt opp med en full infrastruktur rundt seg for å gjøre det veldig enkelt å koble til datakilder, kjøre jobber, administrere brukere, administrere data, roller, sikkerhet, tilgang og deling.

 

Når skal man bruke Excel?

Excel er et flott verktøy for ad hoc -analyse, og er smidigere å mate data inn i enn Power BI. For rapportering derimot, er bruk av Power BI en profesjonell, sikker og elegant måte å komme raskt i mål. Man vet når en leser et Power BI-dashbord eller -rapporterer at dataene er renset, normalisert, transformert og konsekvent brukt i de underliggende formlene.

 

Hvordan komme til dataene og hvordan kan Mantle hjelpe?

Data kan kobles til eller importeres og brukes i Power BI på mange måter, avhengig av kilde og mål. Det kan være utfordrende og tidkrevende å sette opp og administrere data-koblingene, spesielt hvis kildesystemene er skybaserte og endepunkter forandres (med andre ord; det som fungerer i dag, fungerer kanskje ikke i morgen!).

Det kan også være utfordrende å kombinere datakilder, opprette relasjoner og bygge en robust datamodell om man ikke er vant med å jobbe med data.

Det er her Mantle kommer inn. Arbeid med usynlige data er livsnerven vår! Vi har en rekke forhåndsbygde integrasjoner i biblioteket vårt, og utvikler stadig flere.

Vi ser også på hver enkelt sak for å bestemme den mest effektive måten å trekke ut, transformere og laste inn data fra alle relevante systemer, enten det er økonomisk, operativt eller åpen kildekode for å skape en brukbar løsning for våre kunder. Vi former dataene slik at du kan få umiddelbar tilgang til forretningskritisk informasjon uten å tenke hva som skjer i backend.

Data er veien videre

Data blir større, mer spredt og derfor mer komplekst å utnytte. Det hjelper oss å forstå og forbedre virksomheten vår, slik at vi kan redusere tid, penger og stress. Bortkastet tid og ressurser i virksomheten reduserer motivasjonen og påvirker bunnlinjen.

Med et klart syn, blir forretningsbeslutninger mer datadrevne, og det er lettere å vurdere forretningsposisjonen, resultatene og potensialene på kort, mellomlang og lang sikt. Når brukere får innsikt i dataene, forbedrer det planleggingen for fremtiden og hjelper bedriftsledere å lage optimal forretningsstrategi.

 

Regnskapsførernes rolle

Rollen til en regnskapsfører er å hjelpe bedrifter med å få tak i informasjonen de trenger. Enten det er ved å lage datamodellene og dashbordene med/ for kundene dine, eller analysere dataene og hjelpe dem med å tolke resultatene. Regnskapsførere har en sterk rolle å spille i digital transformasjon for å sikre at bedriftslederne har den beste sjansen for å bygge en solid og bærekraftig virksomhet.

 

Trenger du noen råd?

Ring oss hvis du vil ha en prat om muligheter for å hente verdi utfra data. Vi er her for å støtte våre kunder (regnskapsførere eller sluttbrukere) med tilgang til data gjennom ferdigbygde integrasjoner, eller gjennom et prosjekt administrere alt fra A til Å.  Alt avhengig av hvilken kompetanse kunden har internt. Vi er et team av utviklere / systemfolk med regnskaps- og forretningsbakgrunn, så vi kan forstå og gi råd om hvordan du administrerer dataene best mulig.

 

Dashboard eksempler

Nedenfor kan du se noen bilder fra våre standard dashbord generert med 24SevenOffice som datakilde. Vi har også standard integrasjoner til PowerOffice Go, Tripletex, Visma.net, Xero, Hubspot, Tidsbanken og mange andre kilder.

 

 

Salgs-/kunderapport

 

 

 

 

Påvirkere i omsetning (fordelt på produkt/kategori/avdeling)

 

 

 

 

 

Timerapport

 

 

 

Kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg!

info@mantleanalytics.com