Hva er Business Intelligence?

Velkommen til bloggen vår! Vi produserer jevnlige artikler med fokus på forretningsutvikling, forretningsverdi, beslutningstaking og ytelsesbasert styring – med andre ord; alt som bidrar til vekst for din organisasjon!

Hva er Business Intelligence?

Business intelligence (BI) hjelper organisasjoner å analysere data – både historiske data og data i nåtid. Slik kan man raskt få innsikt i virksomheten for å ta strategiske beslutninger. Business intelligence-verktøy gjør dette mulig ved å behandle store datasett på tvers av flere datakilder, og presentere dem i visuelle formater som er enkle å forstå og dele.

 

Hvordan fungerer Business Intelligence?

Det er fire hovedsteg for å transformere rådata til en lettfattelig oversikt alle i organisasjonen kan bruke. De tre første; datainnsamling, analyse og visualisering, legger grunnlaget for det siste – beslutningssteget. Tidligere, når man ikke hadde BI, ble store deler av analysene gjort manuelt. BI-verktøy har gitt mulighet til å automatisere mange av prosessene og sparer bedrifter for tid og krefter.

 

 

Steg 1: Samle inn og transformere data fra flere kilder

Første steg er å samle strukturerte og ustrukturerte data fra flere kilder. Disse dataene blir deretter transformert og ombygd før de lagres på et sentralt sted, slik at applikasjoner enkelt kan analysere og spørre dem som ett omfattende datasett.

 

Steg 2: Transformasjon

Denne fasen regnes for å være den viktigste. Prosessen for datatransformasjon består av flere delprosesser;

 • Rensing
 • Standardisering
 • Deduplisering
 • Verifisering
 • Sortering
 • Andre tilleggsoppgaver for evt å forbedre datakvalitet

Datatransformasjon forbedrer dataintegriteten og bidrar til å sikre at data ankommer sin nye destinasjon fullt kompatibel og klart til bruk.

 

Steg 3: Datavisualisering

Business Intelligence-rapportering bruker datavisualisering for å gjøre funn enklere å forstå og i tillegg dele videre. Rapporteringsmetoder inkluderer interaktive dataoversikter, diagrammer, grafer og kart som hjelper brukeren å få innsikt i hva som skjer i virksomheten akkurat nå.

 

Trinn 4: Handling basert på innsikt i nåtid

Å se historiske data og data i nåtid i sammenheng med forretningsaktiviteter gir bedrifter muligheten til raskt å gå fra innsikt og over til handling. Business Intelligence muliggjør sanntidsjusteringer og langsiktige strategiske endringer og eliminerer dermed ineffektivitet. Man kan tilpasse seg markedsendringer, korrigere for eventuelle forsyningsproblemer og i tillegg løse kundesaker.

 

 

Business Intelligence-verktøy har primært blitt brukt av dataanalytikere og IT-brukere. Nå gjør selvbetjente plattformer Business Intelligence tilgjengelig for alle fra ledere til driftsteam.

 

 

Hvorfor bedrifter drar nytte av å bruke Business Intelligence-verktøy

Business Intelligence-verktøy øker hastigheten på informasjonsanalyse og ytelsesevaluering, og av den grunn er gir det høy verdi å hjelpe bedrifter å redusere ineffektivitet, flagge potensielle problemer, finne nye inntektskilder og identifisere områder for fremtidig vekst.

Noen spesifikke fordeler som bedrifter opplever når de bruker BI:

 • Økt effektivitet av operasjonelle prosesser
 • Innsikt i kundeatferd og handlemønster
 • Nøyaktig sporing av salg, markedsføring og økonomisk ytelse
 • Tydelige benchmarks basert på historiske data og data i nåtid
 • Umiddelbare varsler om dataavvik og kundeproblemer
 • Analyser i nåtid som kan deles på tvers av avdelinger

 

 

Her er seks områder hvor BI-verktøy kan forbedre måten arbeidet gjøres;

 

Kundeservice

Få tilgang til all kundeinformasjon på ett sted, slik at du kan allokere ressurser til nøkkelområder som vil ha en positiv innvirkning på kundeengasjement og -støtte.

Salg og markedsføring

Få innsyn i salgs- og markedsføringsytelser, forbrukeratferd og kjøpstrender som sikrer at fremtidige markedsføringstiltak er effektive og genererer inntekter.

Drift

Forbedre driften ved å automatisere analyseoppgaver, avgrense prosesser, redusere ineffektivitet og øke produktiviteten.

Finans

Bruk tilpassede dashbord for å få et helhetlig syn på selskapets økonomiske helse, studere historiske data, beregne risiko og forutsi trender.

Lagerkontroll

Automatiser dataanalyse og rapportering for å forbedre lagerstyring, akselerere oppfyllelse og bidra til å forutse kjøpstrender.

Sikkerhet og etterlevelse

Sentraliser data for å forbedre nøyaktigheten og åpenheten, noe som gjør det enklere å avdekke feil, sikkerhetsproblemer og redusere samsvarsrisiko.

 

Se vår video med eksempler på BI-rapporter!

👇🏼

 

Med Uniifire Insights (drevet av Power BI) kan du utnytte potensialet i virksomhetens data. Hent informasjon fra flere datakilder gjennom vår egenutviklede skybaserte plattform Uniifire og visualiser i fine rapporter og dashboards.

Data hentes fra 24SevenOffice, Tripletex, PowerOffice Go, Visma.net og eventuelt andre ERP- og operasjonelle systemer. Våre konsulenter bistår deg med å finne den riktige løsningen for ditt behov.

 

Uniifire

 

 

Med våre løsninger sparer du tid, får rask og verdifull innsikt i bedriften, og muligheten til å simulere ulike utfall for videre planlegging.

Spar tid, og gi rom for å ta gode beslutninger.

 

Ta kontakt med oss så kan vi fortelle deg mer!

info@mantleanalytics.com