Anett Heggheim

Anett Heggheim

Mona er norskamerikaner som holder til i Stavanger. Hun er utdannet innen økonomi og ledelse, og har lang erfaring med prosjektstyirng, kost kontroll og planlegging innen olje og gass, og har jobbet mye med ERP-systemet SAP, i tillegg til diverse planleggings-, kontraktsoppfølgings- og logistikkverktøy.
Mona har en lidenskap for å finne gode og effektive løsninger innen virksomhetsstyirng i bedrifter, slik at menneskene rundt kan fokusere på sin kjernekompetanse. Hun har tro på at god dialog og tett samarbeid med kunden kan gi gode resultater.
 I Mantle er hun produktansvarlig for prognose- og planleggingsverktøyet Profitbase.
Supersonic Business | 22. October 2020

[SSB#21] Get your data working for you!

Welcome to the 21st edition of our newsletter “Supersonic Business”, a fortnightly publication by me, Laura Landmark, with a focus on business growth, value and performance management, in other words, all things that make a business better.