Dataanalyse – fire vanlige fallgruver

Velkommen til bloggen vår! Vi produserer jevnlige artikler med fokus på forretningsutvikling, forretningsverdi, beslutningstaking og ytelsesbasert styring – med andre ord; alt som bidrar til vekst for din organisasjon!

Dataanalyse – fire vanlige fallgruver

Alle vet at data betyr noe

Ikke bare for en selv og teamet, men for virksomhetens langsiktige forretningssuksess. Man er avhengig av data for å evaluere kampanjer, overvåke ens plass i markedet, prioritere nye initiativer, og mer – så hvorfor føles det noen ganger som om datahåndtering er en kamp?

Datainitiativer kan vakle eller ikke oppnå forventede resultater selv i de mest sofistikerte selskaper. Vi har hørt historier om feilslåtte kampanjer, hvor man trodde dataene fortalte å gå én vei når verden i virkeligheten gikk en annen. Hvis det høres kjent ut, så har du kanskje falt i en av de fire største fallgruvene voksende selskaper møter i løpet av sin datareise. Disse feiltrinnene kan være frustrerende, men de kan fikses.

 

 

 

 

 

1. Man tenker på data – helt til slutt

Det hender altfor ofte at ledere og dataanalytikere må inn i en reaktiv rolle i virksomheten. En ny strategi utvikles, eller en fantastisk mulighet dukker opp – og dataanalyse-teamet er de siste som hører om det. Som et resultat må det trekkes ut rapporter, planer og annen nyttig informasjon ut av ‘løse luften’.

Saken er at det alltid finnes nye muligheter rundt hjørnet. Når team som er involvert i dataintegritet og compliance blir brukt mer som et servicesenter i stedet for å spille en sentral rolle når det skal defineres selskapsstrategier – går man lett i en denne type felle. Som bedriftsleder står man ansvarlig for å stille spørsmål ved virksomhetens data tidlig og ofte. Samtidig må det trekkes paralleller mellom dataene og forretningens resultater. Involver økonomiansvarlig, og påpek viktigheten med sunne kundedata, disse kan forkorte salgssykluser og øke mersalg. Sørg for at operasjonelle ledere er klar over den vitale funksjonen kundedata har i markedsføringskampanjer, og at innsamling av kundedata krever en solid datainfrastruktur.

Som en datadrevet leder blir du en forkjemper for alle typer problemstillinger i alle bransjer. Så ikke vær redd for å heve stemmen og sikre at data er en del av enhver strategisk samtale!

 

CEO Svein Erik Revheim i selskapet Equine Fusion tok tak i dataene FØRST i selskapets vekststrategi. Se hvordan de sammen med Mantle løste utfordringene med datahåndtering i videoen nedenfor:

 

                                                                 Mantle Logo

 

 

2. Man overvurderer virksomhetens databeredskap

‘Alle’ sier de vil være datadrevne – men hvor realistisk er egentlig det målet? Så mye som vi alle ønsker å være et lysende eksempel på å sette data først i hver enkelt beslutning, er det ikke alle bedrifter som har tid, ressurser eller drivkraft til å få det til. Forskning avslører at kun 61% av selskapene anerkjenner virkningen av data og analyser på kjernevirksomhet, og tar en ad-hoc-tilnærming til analyse i stedet for å utvikle en fullverdig datastrategi.

 

Det viktige her er å gjøre det beste man kan på hvert trinn i datareisen sin. Selv om man ikke fungerer som den som setter en standard for hvordan bransjen håndterer data, betyr det ikke at man ikke kan gjøre data til en viktig del av enhver beslutning. Sannheten er: fremgang er det som betyr noe. Og dette er den perfekte tilnærming til å bli mer datadrevet. Uansett hvor men er på sin datareise, må det fokuseres på å få mest mulig ut av sin datastrategi og sørge for at de benyttede dataene er av god kvalitet. Invester tid i små, konkrete tiltak for å forbedre databruken og tilpasning av de mest kritiske delene av virksomheten. Et ærlig blikk på datakulturen innebærer å sikre at analytikerne har tid og ressurser til å støtte vekst i de riktige områdene i selskapet, selv om det betyr et litt mindre responsivt forhold til andre deler av organisasjonen og deres data.

 

3. Unnlatelse av å tenke på driverne

Når det kommer til data er det veldig lett å miste oversikten over det som er viktig. Som et resultat faller selskaper ofte ned i et hull med irrelevante beregninger, og følger sykluser på komplekse rapporter og dashboards som kartlegger drastiske endringer over tid uten å svare på et eneste spørsmål om kjernevirksomheten. Hvor ofte har du sett deg selv stirre på enda en rapport som beskriver månedlig engasjement på sosiale medier, eller antall support-henvendelser som er logget på i løpet av en uke og spurt: «Men … hva betyr det?» Det er lett å havne i fellen hvor man starter et datainitiativ ved å måle det som er enklest å måle, mens det er sjelden de tingene som utgjør en forskjell for virksomheten. I stedet; ta et skritt tilbake, trekk pusten og ta deg tid til å formulere spørsmålene du aller helst vil ha svar på.

 

Hvis hovedmålet er å sørge for at salg får flere mulige kunder av høy kvalitet, vil sporing av nettstedtrafikk alene ikke fortelle mye om hvordan folk går inn i salgstrakten eller hvor og hvorfor de faller ut av prosessen. Lag heller en liste over alt du ønsker å vite for å få grundige svar på de spørsmålene. Man kan kanskje ikke fange opp eller behandle alle disse dataene helt fra start, men det vil hjelpe å sette en ramme for rapporteringen din og bruke den til å bygge meningsfull kontekst i stedet for å spytte ut tall.

 

Et annet vanlig feilgrep mange selskaper gjør, er å investere i et nytt verktøy uten å bygge et solid grunnlag. Hvis du noen gang har funnet deg selv i arbeid med et dataanalyse-dashbord for prosjektplanlegging og -implementering som egentlig burde vært et kundeintelligensprosjekt, vet man hvor demotiverende det kan være. Teknologi er til hjelp for å bevege seg raskere og mer effektivt, men alt må starte med en klar strategi. Før du tar inn et nytt verktøy, sørg for at du kjenner til utfordringene som skal løses. Invester tid i bygging av entusiasme rundt initiativet – ikke bare i teamet ditt, men også med andre grupper som kan bruke det nye verktøyet. Sett av tid til å lære opp nye brukere, og planlegg regelmessige oppdateringer for å holde entusiasmen og motivasjonen høy.

 

 

 

Trekk pusten og ta deg tid til å formulere spørsmålene du aller helst vil ha svar på.

 

 

 

4. Bruke data av dårlig kvalitet som basis for kritiske forretningsbeslutninger

Det er forskjell på å være data-mettet og datadrevet. Bedrifter har mer tilgang til data enn noen gang før, men det krever en hel jobb å forstå dem. Ledere nedvurderer ofte deres evne til å trekke ut det grunnleggende: rettidig, tilgjengelig, fullstendig og nøyaktig data. Datahåndteringsselskaper tilbyr sine tjenester – men er mest fokusert på mekanikken til data, som å flytte dem og lagre dem.

 

Bedrifter trenger et helhetlig system av forebyggende tiltak, effektiv behandling og en støttende kultur for å aktivt administrere bedriftsinformasjon. Den bør utformes på en måte som lar bedrifter svare på grunnleggende spørsmål om dataene deres som fortsatt er utfordrende for mange å ta tak i; hvor de befinner seg, hvem som har tilgang til dem, om de er nøyaktige og hvor mye de er verdt. Når man vet hvordan man skal svare på disse spørsmålene, kan man begynne å forstå og kommunisere – på en kvantifiserbar måte – påliteligheten, risikoen og avkastningen til denne svært kritiske virksomheten.

Ser en etter ineffektivitet i bedriften sin, er sjansen stor for at man finner en del usunne data internt. Imidlertid kan bedrifter forbedre pålitelige data og gjøre sunne data til en livsstil ved å ta en helhetlig tilnærming til kvaliteten på data – på samme måte som man tenker på sunn livsstil hos mennesker. Denne endringen i perspektiv fra å sette søkelys på mekanikken i data til å konsentrere seg om dens generelle helse kan hjelpe ledere bli tryggere på å ta datadrevne forretningsbeslutninger.

 

 

Les mer om Uniifire Insights og hvordan vi i Mantle kan hjelpe deg og din bedrift  utnytte potensialet i virksomhetens data.

Med Mantle’s enkle webløsning gir vi tilgang til rapporter og dashboards som gir deg et overblikk over drift og aktiviteter i nåtid. Med online tilgang kan hele teamet få verdifull innsikt som tidligere var låst i silo –  hvor som helst, når som helst.

 

 

 

Ta kontakt med oss for en prat!

info@mantleanalytics.com