Bli medlem knapp

Utbredelse

Gullbusten er en sen innvandrer til Norge etter siste istid, og har derfor en utbredelse som begrenser seg til Glommavassdraget og vassdragene rundt Oslofjorden. Den tolererer en viss saltholdighet og finnes derfor også ute i munningene av Drammenselva og Glomma.


Gullbust på 145g

Hvordan kjenne igjen denne fisken

Gullbusten ligner en slank, mer torpedoformet og blek mort. Øynene er aldri røde som mortens, men er gjerne lyse eller gulaktige, gjerne med små svarte, prikker. Det mest karakteristiske er nok overbittet. Finnene er heller ikke røde eller oransje som mortens, men mer gråfargede.

Gullbust kan bli opp til vel en halvkilo, men er gjerne kun 50 - 200 gram, og gullbust over 200 gram er stor fisk. Gullbusten var med i specimenkonkurransen i 1990, og 1992 - 1995, men siden den er såpass liten ble den tatt ut av konkurransen pga. begrenset sportsfiskeinteresse.


Gullbust på 166g

Litt om levevis

Fisken lever i både innsjøer og elver, men foretrekker rennende vann, der den forekommer i stimer. Mye av næringen hentes fra overflaten, og den er derfor mye av tiden der, men den svømmer også tidvis ned mot bunnen.

Ernæringen

Gullbust spiser insekter og krepsdyr på overflaten, og tar også bunndyr og noe planter på bunnen. Bra agn etter gullbust er mark, mais og maggot. Den tar også insekter og loff m.m.

Arten formerer seg

I mai-juni i rennende vann over sand/grusbunn.

Fiske etter gullbust

Gullbusten er såpass liten at den er et lite attraktivt bytte for sportsfiskere som leter etter den store fighten. Som en avveksling kan allikevel jakt på stor gullbust være spennende. Meite etter gullbust kan foregå som driftfiske med dupp eller frilinemeite. På steder der det ikke er for dypt vil også bunnmeite fungere.

Vann med stor gullbust

Farrisvannet
Lekumelva
Aulielva

Vann med mye gullbust
Glomma
Hølenelva

Top