Bli medlem knapp

Utbredelse

Denne arten er den klart mest utbredte av alle arter i Norge. Ørret finnes praktisk talt over hele landet takket være en utstrakt utsetting gjennom årtusener. Den trives best i rene, klare og kjølige elver og vann. Den liker seg dårlig i lavereliggende vann med flere arter, da den konkurrerer dårlig.

Hvordan kjenne igjen denne fisken

Ørreten er en av de artene som "alle" kjenner igjen (selv om sjøørret i noen tilfeller forveksles med laks). Ørreten er slank med spoleaktig kropp. Den har noe større skjell enn røye og noe kortere kjevebein (når ikke til øyets bakkant som hos røye). Ørretens farger varierer betydelig med omgivelsene og kan være mørk/brunaktig (tegningen) men også blank/sølvaktig (bildet), nesten som laks. Ørreten har brunsvarte og noen rødlige prikker i varierende størrelse på kroppen. I forhold til laks har den flere og mer markerte prikker, særlig under sidelinjen. Som andre medlemmer av salmonidene har ørreten fettfinne.


Vormaørret 1690 gram

Litt om levevis

Ørreten finner man i rennende og stille vann, fortrinnsvis ikke for varmt, og i brakt og salt (sjøørret) vann. Den kan påtreffes i alle vannlag.

Ernæringen

Mindre ørret spiser vanninsekter / larver, snegler og mindre krepsdyr. Større fisk spiser også annen fisk.

Arten formerer seg

Ørreten gyter på høsten fra september til november, fortrinnsvis i rennende vann med jevn strøm og over gruset bunn. Eggene plasseres i gytegroper på bunnen og klekker etter omlag 16 uker.


Ørret 590 gram fra Vamma

Fiske etter ørret

Ørret er vel den av sportsfiskene i ferskvann som tradisjonelt har hatt høyest "status". Som sportsfisk er den muligens overvurdert, men gøy kan det likevel være... Ørreten kan fiskes fra land og på isen, i salt og i ferskt vann. Den tar både naturlige agn som mark, maggot og fisk, og diverse kunstagn. Husk bare at stor ørret er en rovfisk!


Ørret fra Skogstjern

Vann med stor ørret

Et godt ørretvann vil for mange bety et vann med mye fisk i størrelsesorden 300-1000g. Slike finnes det et utall av i landet. Det beste fisket finnes i de høyereliggende områdene østafjells, på Vestlandet i kalde vassdrag, i Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. I tillegg skal man ikke glemme sjøen. Vann med virkelig store ørreter finnes det et antall av, for eksempel:

Mjøsa
Tyrifjorden
Randsfjorden
Sperillen
Krøderen
Eikeren
Totak
Pålsbufjorden
Altevann
Barduelva
Skogseidvannet

Top