Bli medlem knapp

Utbredelse

Stam har en meget begrenset utbredelse og finnes kun i Tista, Glomma opp til Solør, Mosse-vassdraget med Hobølelva, og i Drammenselva opp til Hellefossen.


Et kjennetegn hos stam er gattfinnen

Hvordan kjenne igjen denne fisken

Stam er lett å lokke og sluker både store og små agn i de fleste smaksvarianter. Sterk er den og om du klarer å kroke den. Men er du klumsete på bredden kommer du neppe så langt, for denne arten er svært sky ...
Stam blandes av og til sammen med vederbuk og med mort, særlig gjelder det mindre fisk. Det er imidlertid slett ikke vanskelig i skille den fra de andre. Stam har slank og lett sammenklemt kroppsform og er i forhold til mort og vederbuk kraftigere over ryggen og hodet. Munnen er bred. Hodet er uten skjell og kroppen er fullskjellet. Skjellene har mørke kanter noe som gir kroppen et markert rutemønster. Stam har en gattfinne der ytterkanten er konkav ("buler ut"), noe som skiller den markert fra andre arter. Den er blå/brun/svart på ryggen, glir over i sølv på sidene og er hvit i buken. Finnene under kroppen er rødlige, og øyets iris er rødlig.

Litt om levevis

Stam trives fortrinnsvis i elv med middels kraftig til rolige strømforhold, men kan også påtreffes i stille vann og brakt vann. Yngre fisk går i stim, eldre fisk i mindre grupper eller alene.


Stam fra Vamma, Glomma

Ernæringen

Yngre stam spiser vanninsekter / larver og krepsdyr. Eldre fisk kan også spise annen fisk, snegler med mer. Den viser interesse for det meste alt av naturlige agn, partikler, brød - ja, nesten hva det måtte være. Gjerne også i store biter.

Arten formerer seg

Stam gyter i elv om våren (mai/juni) i rundt 15°C. De gulaktige eggene fester seg til stiener, grener og planter og klekker etter halvannen uke.

Fiske etter stam

Stam er lett å lokke og sluker både store og små agn i de fleste smaksvarianter. Sterk er den også om du klarer å kroke den. Men er du klumsete på bredden kommer du neppe så langt, for denne arten er svært sky ...


Liten stam fra Kjølbergelva

Vann med stor stam

Glomma (Sarpsborg, Glomma, Kongsvinger og en rekke andre steder)
Nitelva
Leira
Drammenselva
Ågårdselva (Glomma)
Hobølelva

Stor stam dukker opp med jevne mellomrom fra en rekke forskjellige steder. Det er bare en ting som gjelder og det er å prøve ut forskjellige steder i de nevnte vassdragene.

Top