Bli medlem knapp

Utbredelse

Karuss har en relativt stor utbredelse i landet. Den finnes over storparten av Øst-Norge sør til og med Telemark. Den finnes i tillegg i noen få vann på Sørlandet, i Bergensområdet, i Trøndelag og ved Tromsø. Karuss har en meget tett utbredelse i sørlige deler av Oppland.

Hvordan kjenne igjen denne fisken

Karuss er lett å kjenne igjen, men uerfarne vil ofte blande den sammen med mindre karpe. At den i tillegg kan danne hybrider sammen med karpe gjør bestemmelsen i noen fall litt vanskeligere.
Hodet er uten skjell og kroppen er fullskjellet. Ryggfinnen er lang (inntil 21 stråler) med kanten konveks (karpen har konkav - innhul - kant). Den har ikke skjeggtråder rundt munnen (mens karpen har fire tråder). Større fisk er markert høyrygget. I fargen er den olivengrønn på rygg med bronseaktige sider. Finnene under kroppen er rødlige, øvrige er grønn/brune.


Karuss fra Stensrudtjern, 1460 gram

Litt om levevis

Karuss liker seg best i vegetasjonsrike tjern og sjøer og i rolige bakevjer i elver. Den er meget tolerant overfor lave temperaturer og lavt oksygennivå, og kan overleve i svært grunne og stillestående vann der få andre arter ville klart seg.

Ernæringen

Hovedføde er vegetasjon, men også vanninsekter / larver står på menyen. Mindre, naturlige agn som mark, maggot og maiskorn er gode valg.


Minikaruss fra Glennetjern

Arten formerer seg

Karuss gyter på våren i juni og de gyllne eggene fester seg til planter. Eggene klekker etter en uke, yngelen hoder seg i dette området en stund til. Det er observert at karuss har klart å reprodusere i vann der utelukkende hunnfisk ble satt ut.

Fiske etter karuss

Karussmeite er fisket for den tålmodige meiter i nattemørket årets varmeste måneder. Det er ikke alltid så vanskelig å komme nært innpå fisken, men når den gang etter gang svømmer på kroken, duppen eller snøret uten å ta, kan selv den mest erfarne meiter få nervøst sammenbrudd. Skal man fange stor karuss bør man sette av noen kvelder på samme sted i løpet av sommeren for å ha akseptable odds for suksess…


Karuss fra Marikovadammen

Vann med stor Karuss

Karuss er en lite utforsket sportsfiskeart her i landet. Noen vann har likevel gitt fra seg store fisker:

Bergstjern ved Brandbu
Dikemarksvanna i Asker
Åletjern i nedre Telemark
Ulsrudvann i Oslo
Stensrudtjern i oslo

Vann med uprøvet potensiale for karuss

Tyrifjorden
Seljordvannet
Krøderen
Mjøsa
Og en rekke større og mindre vann i søndre Oppland.

Top