Bli medlem knapp

Utbredelse

Harr er utbredt på Østlandet nord og øst for Oslofjorden. Den finnes i Glomma-vassdraget med sideelver, Gudbrandsdalslågen, Rena-vassdraget, Trysilelva og Femundvassdraget. Harr har via Lesjaskogvatnet også kommet over i Rauma. Harr finnes også i østlige grensevann i Trøndelag og Nordland. I Troms finnes harr bl.a. i Målselvvassdraget. I Finnmark har harr en stor utbredelse, spesielt i vann som har utspring i Finland og Russland.


Flott Glommaharr på 830 gram

Hvordan kjenne igjen denne fisken

Du kjenner igjen en harr! Den er en slank fisk med litt lang kropp med noe flate sider. Hodet er spisst med "snuten" pekende ut. Meget markant er en svært høy og nokså lang ryggfinne (inntil 24 stråler). Ja, og så har den også en fettfinne ...
Harr har små, tettsittende skjell og ryggen varierer i farger fra stålblå til brun/grønn. Sidene sølvaktige med svake fiolette striper. Ryggfinnen er rød/blåfarget, og har også striper med små prikker.

Litt om levevis

Harr lever helst i rent vann med mye oksygen, gjerne i elv og ofte i litt høyereliggende strøk. Det er imidlertid også gode harrstammer nedenfor de fleste kraftverkene og på strømsterke steder i Glomma ned til Sarpsborg.


Harr på 380 gram

Ernæringen

Harr spiser fortrinnsvis vanninsekter / larver i bunnregionen, men også innsekter som faller ned fra vegetasjon langs bredden. Harr er takknemlig for flere mindre naturlige agn og partikkel-agn.

Arten formerer seg

Harr formerer seg om våren på grunt vann med stengrunn. Hannen er lysere i fargene ved gytetiden.

Fiske etter harr

Harren kan meites fra land og på isen, like godt som den kan fiskes med flue og sluk. Den er langt fra så kresen på hva man serverer den som ørreten, men den liker ikke når vannet blir grumsete – da er ofte harrfisket dårlig. Press den ikke for hardt under kjøringen, da munnen er ganske løs. Stor harr kan gi meget god sport da den ofte står i strømmen.


C&R på 680 grams harr

Vann med stor harr

Glomma
Gudbrandsdalslågen
Renaelva (Åmot>
Pasvikelva
Målselva m/ sideelver
Trysilelva

Top