Bli medlem knapp

Utbredelse

Gjørs har en svært begrenset utbredelse i Norge. Den finnes i Glommavassdraget opp til og med Bingsfoss. Den finnes også i de nedre delene av Nitelva og Leira. Gjørs finnes i Tista opp til Femsjøen og i Mossevassdraget opp til Vansjø og Hobølelva. I tillegg er Gjørs utsatt i Gjersjøen ved Kolbotn, Nærevann i Ski, Tunevannet i Sarpsborg og i Akersvannet i Vestfold.

Hvordan kjenne igjen denne fisken

Gjørsen likner nok litt på abboren, men den er lang og slank med et noe stort og utstikkende hode. Kroppen og mesteparten av hodet er dekket med skjell som føles litt harde. Som abboren har den to ryggfinner der den første har 13-15 stikkende piggaktige stråler. Den andre finnen er omlag i samme størrelse (hos abboren er denne mindre). Finnene under er ellers formet som hos abboren. Gjørs har mange små tenner, og fire markert større gripetenner foran i munnen (abboren har ikke disse). Gjørs er grønn/grå på ryggen, blir gradvis blir lysere på sidene og har hvit buk. Yngre fisk har vertikale striper på sidene, men disse blir mindre markert med alderen. Fisken har for øvrig flekkete rygg og gattfinner, bukfinnene er lyse som buken (abborens er orange).

Litt om levevis

Til vanlig oppholder den seg i større innsjøer og i elver. Oppholder seg gjerne i midtre vannlag og unngår sivbanker. eller ned mot bunnen, og ikke i eller i nærheten av tett vegetasjon. Gjørsen jager desidert mest aktivt i skumringen.


Gjørs på 2690 gram fra Skinnerflo

Ernæringen

Som ung spiser gjørs vanninsekter / larver og mindre fisk. Etter hvert som den blir større består ernæringen utelukkende av annen fisk. Litt mindre biter av agnfisk på 10-20 cm ofte et godt tips, det samme gjelder kunstige hjelpemidler som små sluker, wobblere og jigger.

Arten formerer seg

Gjørs gyter om våren, gjerne mai/juni, over sand eller steinbunn og blant røttene til vannplanter. Det blir gjerne fanget mye gjørs under gytevandringen.

Fiske etter gjørs

Dette er en av de mest populære sportsfiskene i Sverige. I Norge har den samme status i noen mindre miljøer og lokalt, men den begrensede utbredelsen medfører at mange ikke har den i nærmiljøet. Gjørsfiske har så langt i Norge vært dominert av meitefiske med agnfisk eller biter av agnfisk. I andre land er det mer vanlig å benytte kunstagn under fiske etter gjørs. Den er ingen frisk fighter, men heller litt tung og seig. Gjørs er en glimrende matfisk, samtidig som jakten på de store kan være en stor utfordring.

Vann med stor Gjørs

Akersvannet (Tønsberg)
Leira (Skedsmo, Sørum, Ullensaker)
Øyeren
Gjersjøen (Oppegård)
Glomma ved Fetsund

Vann med mye Gjørs

Vannsjø (Råde, Rygge, Våler)
Glommas nedre deler
Nærevann (Ski)

Top