Bli medlem knapp

Utbredelse

Gjedda har sin hovedutbredelse på Østlandet og i Finnmark. Fisken finnes langs grensen i Troms og i Nord-Trøndelag. I Sør-Trøndelag er den utsatt noen steder. I Sør-Norge finnes den øst for vannskillet fra Femunden og sørover. I tillegg finnes gjedde i Mjøsa, Randsfjorden, Sperillen, Krøderen, Eikervassdraget og øst for denne linjen. Gjedda finnes i store deler av Vestfold og nedre Telemark samt langs kysten av Aust-Agder. I Bergensområdet er det også gjedde i noen få vann.

Hvordan kjenne igjen denne fisken

Gjedda er lett gjenkjennelig med sin lange kropp og med både ryggfinnen og gattfinnen plassert langt bak mot halen. Sett fra siden vil hodet "peke", og hodet er dessuten flatt. Gjedda har en god del tynne huggtenner i underkjeven sammen med hundrevis av andre småtenner. Ryggen er grønn/brun, sidene er grønnaktige med gylne linjer og flekker. Mønsteret på sidene er forskjellig fra individ til individ.


Pollevann: Gjedde 1725 gram

Litt om levevis

Gjedda lever godt i elver, i innsjøer og i brakt vann. Yngre fisk finner man ofte høyt i vannet blant vannplanter, mens eldre fisk gjerne står dypere i vannet ved noe som gir skjul eller kamuflasje.

Ernæringen

Yngre fisk ernærer seg på små krepsdyr og vanninsekter / larver og etter hvert annen småfisk. Eldre fisk spiser antakelig alt som ikke er for stort, men hovedsaklig annen fisk og mindre hyppig vannrotter eller vannfugl.

Arten formerer seg

Gjedda formerer seg om våren på oversvømt bredd av elv eller grunnere bukter i vann. Ofte blir hunnen vartet opp av flere hanner under leken. Eggene blir spredd rundt i vegetasjonen. Gjedda er kjønnsmoden etter 3 år.

Fiske etter gjedde

Meite etter gjedde er kanskje noe av det mest spennende man kan begi seg ut på. Når duppen har gått under eller nappvarsleren hyler, raser spørsmålene rundt i hodet: Sitter fisken idet jeg gir tilslag? Er det en ordentlig sværing? Av og til går det bra, men ofte kan man oppleve man at gjedda tar agnet, går noen meter, for så å spytte ut...

Vann med stor Gjedde

Mjøsa
Glomma (Fra Rena og sørover)
Drammenselva (Nedre deler)
Steinsfjorden (Hole)
Tyrifjorden
Eiker-vassdraget
Akersvannet (Tønsberg)
Bjørkelangen (Aurskog-Høland)
Hemnessjøen (Aurskog-Høland)
Einafjorden (Oppland)
Vansjø (Rygge, Råde, Våler)

Top