Bli medlem knapp

Utbredelse

Brasme har sitt utbredelsesområde i Sørøst-Norge. Brasme finnes i Mjøsa med Lågens nedre del og i hele Glomma-vassdraget opp til Solør. Brasme er også utbredt i Drammens- vassdraget fra Sperillen via Tyrifjorden og ned til utløpet. Brasme finnes likeledes i Mosse-vassdraget, Haldenvassdraget og en rekke vann og sjøer i søndre Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold. I Vestfold finnes brasme i Eiker-vassdraget og noen kystnære vann. Brasme finnes også i noen få vann i Telemark.

Hvordan kjenne igjen denne fisken

Brasmen er den litt sky, sindige og rolige. Da den er stimfisk og gjerne av god størrelse er den ettertraktet både av nybegynnere, viderekommende og av konkurransemeitere. Større fisk kan kjempe godt, hvis du klarer å finne dem ... Mindre fisk kan ofte forveksles med arten flire, men når brasmen får en viss størrelse er den ikke til å ta feil av. Brasmen har en svært høy og sammenklemt kropp. Hodet er uten skjell og øynene relativt små (sammenliknet med flire), munnen kan forlenges ut "tubeaktig". Skjellene på kroppen er små, omlag 50-60 langs sidelinjen. Brasme har en svært lang gattfinne med opptil 30 stråler med en sterkt konkav kant. Brasmen er gjerne mørk brun eller grå på ryggen, sidene er gjerne gyllen-brun på eldre fisk mens yngre fisk er sølvaktige. Finnene er også gråbrune.


Brasme på 3050 gram fra Flesjøelva

Litt om levevis

Brasmene lever i stille vann og i sakteflytende elv, også i brakkvann. Fiskene oppholder seg nær bunnen i stim. Brasmene kan gå inn på grunt vann i mørke for å spise.

Ernæringen

Vanninsekter / larver på bunnen er hovedføden, og brasmen er spesialisert (også munnen) for et liv på bunnen. En hel rekke agn i små og mellomstore størrelser passer dermed til formålet. Mark, doggmark, maggot og mais er klassiske agn etter brasme.


Brasme 2000 gram

Fiske etter brasme

Brasmen er den litt sky, sindige og rolige. Da den er stimfisk og kan vokse seg til en god størrelse er den ettertraktet både av nybegynnere, viderekommende og av konkurransemeitere. Større fisk kan kjempe godt, hvis du klarer å finne dem ...

Arten formerer seg

Tidlig om våren ("når heggen blomstrer"). gyter brasmen på grunt vann med tett vegetasjon, fortrinnsvis om natten. De gulaktige eggene fester seg til vegetasjonen, gjerne siv.

Vann med stor Brasme

Mjøsa (Hamar og Gjøvik)
Glomma (De fleste kommuner i utbredelsesområdet)
Drammenselva (Drammen)
Storelva (Ringerike)
Steinsfjorden (Hole)
Mosse-vassdraget (Råde, Rygge, Våler)
Flesjøelva (Våler)

Vann med mye Brasme

Nitelva
Leira
Øyeren
Mjøsa
Glommas nedre deler

Top